Učenici su na satu Informatike dorađivali započete predloške logotipa projekta. Logotip su radili u programu Bojanje i 3D Bojanje. Umetali su 2D i 3D oblike, tekst i efekte. 

Gordan Paradžik

Dostopnost